Foto's laatste bijeenkomst

Aafke Romeijn, Tonnus Oosterhoff en Rik Andreae
Rik Andreae
Joep van Ruiten
Tonnus Oosterhoff
Annette Timmer
Aafke Romeijn
Greet Kloeg en Sjoerd Visser
Sascha Gans en Elly Engelkes

Remco Ekkers overleden

Remco Ekkers is vrijdag 4 juni onverwacht overleden. De dichter, schrijver en recensent kreeg in zijn woonplaats Zuidhorn op straat een hartaanval. Maart 2004 was hij te gast in DLH om over C.O. Jellema te vertellen. Op 1 juli zou hij 80 jaar worden. Joep van Ruiten schreef voor DvhN een in memoriam, wat we gedeeltelijk hieronder aanhalen:

Ekkers was jarenlang docent aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en daarnaast poëzierecensent voor verschillend bladen en tijdschriften, waaronder  De Poëziekrant , de  Leeuwarder Courant en literair weblog  Tzum . Ook hield hij een blog bij en verspreidde hij via Twitter poëtische berichten. In april verscheen bij uitgeverij kleine Uil nog een dichtbundel van zijn hand,  Hup over de sofa . In die bundel toonde Ekkers zich een vitaal en levenslustig dichter, bezorgd over het geweld in de wereld, maar ook zeer gevoelig voor de kracht en schoonheid van kunst in het algemeen en literatuur in het bijzonder. 


De in Bergen Noord-Holland geboren, maar in Den Helder getogen Ekkers studeerde als zoon van een ambtenaar Nederlands in Groningen. Na een tijdje als leraar op een middelbare school in Haren besloot hij pedagogiek te studeren en vervolgens aan de slag te gaan bij de NHL. Als dichter debuteerde hij in 1979 met de bundel  Buurman. 

Bekend werd hij echter met  Haringen in de sneeuw , een uitgave die in 1985 werd bekroond met een Zilveren Griffel, een onderscheiding voor kinderliteratuur - niet eerder was een dichtbundel met een griffel bekroond. Ekkers, die lang bijdragen leverde voor de rubriek De Blauwe Geruite Kiel in  Vrij Nederland , is altijd promotor geweest van poëzie voor alle leeftijden. 

In het literaire leven in Noord-Nederland was hij prominent aanwezig. Overal kon je hem tegenkomen, aan veel projecten leverde hij bijdragen: als voordrager, jurylid, bezoeker van evenementen en presentaties en als schrijver van gedichten voor bloemlezingen. Als docent aan de Schrijversvakschool Noord-Nederland heeft hij veel aankomende dichters op weg geholpen. 

Remco Ekkers klein